Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Σήμερα η αφετηρία... Το όραμα γίνεται πραγματικότητα... Επιστημονικός Υπεύθυνος στην Μονάδα του μέλλοντος...

Με καταπληκτικούς συναδέλφους ιατρούς αναπαραγωγής...

Με μια κορυφαία ομάδα εμβρυολόγων στο πιο σύγχρονο εργαστήριο...

Με την αρωγή του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και του Hellenic Healthcare Group...

Έτσι, θα φέρουμε περισσότερη αγάπη στον κόσμο...