• Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΥΓΕΙΑ IVF - Εμβρυογένεσις
 • Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Επισκέπτης Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημιακής Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Γ' Μ-Γ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ Αττικόν (2020 - 2021).
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Εξωσωματικής 'ΕΜΒΡΥΟ ART' (2006 - 2017).
 • Εξειδικευμένος στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του EBCOG και της Ελληνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
 • Εξειδικευμένος στην γυναικολογική ενδοσκόπηση (επεμβατική και διαγνωστική υστεροσκόπηση / λαπαροσκόπηση).
 • Λέκτορας ΠΔ407 και Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Β' Μ-Γ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ‘Αρεταίειο’ νοσοκομείο (2002-2006).
 • Εργάσθηκε επί μακρόν στην Μεγάλη Βρετανία. Μεταξύ των κλινικών όπου εξειδικεύθηκε περιλαμβάνονται: το Birmingham Women’s Hospital στην Αγγλία (πανεπιστημιακή μονάδα εξωσωματικής) και η Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Bari στην Ιταλία (τμήμα υστεροσκόπησης-λαπαροσκόπησης).
 • Επιστημονική δραστηριότητα: Διδασκαλία προπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής Αθηνών (νοσοκομεία Αττικόν και Αρεταίειο) και μεταπτυχιακών φοιτητών (10 προγράμματα), 89 διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλιτής σε συνέδρια. 64 δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά, 16 δημοσιεύσεις σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά, 83 ανακοινώσεις σε συνέδρια, συγγραφή ενός βιβλίου γυναικολογίας και ενός εγχειριδίου για την εξωσωματική γονιμοποίηση.  
 • Κριτής δημοσιεύσεων σε έγκριτες ιατρικές επιθεωρήσεις όπως:
  ‘Fertility and Sterility’, ‘Human reproduction’, 'Reproductive BioMedicine Online’, ‘European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology’ ‘International Journal of Gynecology and Obstetrics’, και άλλες.
 • Μέλος των σημαντικότερων επιστημονικών εταιρειών, όπως
  ‘American Society for Reproductive Medicine (ASRM)’
  ‘European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)’
  ‘Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητας και Στειρότητας' (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)
  ‘Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής' (Μέλος Διοικητικού’Συμβουλίου)                                                                                                                                                                                                           'Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας' (Μέλος Διοικητικού’Συμβουλίου)