Εξωσωματική Υποβοήθηση

Το διάστημα μετά την εμβρυομεταφορά, αποτελεί δίχως αμφιβολία το πιο ψυχοφθόρο όλης της διαδικασίας. Η γυναίκα θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες για την φαρμακευτική αγωγή με σχολαστικότητα, και να μην πάρει ουδεμία πρωτοβουλία τροποποίησης της αγωγής αν πρώτα δεν ενημερώσει την Μονάδα. Η παραμονή στο κρεββάτι για όλο το διάστημα αυτό είναι άσκοπη, και δεν συστήνεται (το μόνο διάστημα ανάπαυσης που ίσως έχει κάποια αξία είναι οι πρώτες 2-3 ημέρες μετά την εμβρυομεταφορά, αλλά και πάλι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες και κατευθυντήριες οδηγίες από την ASRM, μάλλον ούτε αυτό χρειάζεται). Η γυναίκα μπορεί να συνεχίσει την συνήθη δραστηριότητα ή εργασία της (εφόσον δεν είναι υπερβολικά κοπιαστική). Η τεκμηρίωση της επίτευξης εγκυμοσύνης γίνεται με μέτρηση των επιπέδων της β-χοριακής γοναδοτροπίνης στο αίμα (και όχι με τεστ κύησης ούρων) κατά την 12η - 14η ημέρα μετά την εμβρυομεταφορά. Ακόμα και αν η γυναίκα έχει δει αίμα πριν την ημέρα που είναι να κάνει την εξέταση, θα πρέπει να την κάνει και να μην διακόψει την φαρμακευτική αγωγή μέχρι να βγεί το αποτέλεσμα. Επί θετικού αποτέλεσματος, η γυναίκα θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Μονάδα για να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες ως προς την συνέχιση της υποστηρικτικής αγωγής.