Εξωσωματική Υποβοήθηση

Το έμβρυο, κατά τις πρώτες ημέρες της ανάπτυξής του περιβάλλεται από ένα κέλυφος, την διαφανή ζώνη και για να εμφυτευθεί θα πρέπει να βγεί από το κέλυφος αυτό. Αν η διαφανής ζώνη είναι πολύ παχιά ή σκληρή (όπως μπορεί να συμβαίνει σε έμβρυα γυναικών προχωρημένης ηλικίας), ίσως να υπάρχει δυσκολία στην έξοδο του εμβρύου και να εμποδιστεί έτσι η εμφύτευση. Με την τεχνική της Υποβοηθούμενης Εκκόλαψης ανοίγουμε (με διάφορους τρόπους, συνήθως όμως με laser) μια οπή στην διαφανή ζώνη των εμβρύων λίγο πρίν κάνουμε την εμβρυομεταφορά, ελπίζοντας ότι αυτό θα διευκολύνει την εμφύτευσή τους. Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής σε όλα τα ζευγάρια δεν συνδέεται με καλύτερα αποτελέσματα, παρά μόνο ίσως σε περιπτώσεις με ιστορικό πολλαπλών αποτυχιών εξωσωματικής ή προχωρημένης ηλικίας της γυναίκας.